Rökare har högre risk att smittas med COVID-19

Hur fungerar Tabex?


Hur fungerar Tabex?

Tabex är ett läkemedel mot rökning. Var medveten om att det inte är ett läkemedel av något slag men en helt naturlig produkt tillverkad av växtextrakt. Det finns att köpa utan recept. Det globala intresset har ökat de senaste åren på grund av dess effektivitet.

Tabex har en omfattande effekt på patogenetiska mekanismer för nikotinberoende:

  • Alkaloida cytisinet är en kraftfull antagonist för nikotinreceptorer.
  • Cytisin har ett bredare terapeutiskt intervall än nikotin vilket gör dess verkningsprofil säkrare.
  • Cytisin minskar depressiva symtom relaterade till utsättning av nikotinförgiftning.
  • Jämfört med nikotin har det mycket svagare effekt på det perifera nervsystemet och blodtrycket

Inuti din hjärna

Cytisin är en agonist för kolinoreceptorerna från vegetativa ganglier och tillhör gruppen gangliostimulerande läkemedel. Det exciterar de mycket känsliga nikotin-kolinreceptorerna i de postsynaptiska membranen vid de vegetativa ganglierna, kromaffinceller vid den molekylära delen av suprarenal körtel och sinokarotidreflexogent område, vilket resulterar i excitation av andningscentret, främst genom hela reflexerna, simulering av adrenalinfrisättning den medullära sidan av suprarenala körtlar och en blodtryckstillväxt. Efter absorptionen från mag-tarmkanalen spelar cytisin rollen som ett rökersättningsämne som minskar interaktionsperioden mellan rökning och motsvarande receptorer. Detta leder därefter till en gradvis minskning och upphörande av rökare och kroppslig nikotinberoende. Många forskare bekräftar i olika farmakologiska experiment sambandet mellan de medicinska egenskaperna hos cytisin och tobak, som beskrivs av Dale & Laidlaw och stöds också av slutsatser som är mer potenta som ganglionstimulerande än som ganglioblockerande Zachowsky, Anichkov, Dobrev och Paskov, Daleva, etc. . mer potent som ganglionstimulerande än som ganglioblockering betydligt mer potent som ganglionstimulerande än som ganglioblockingmäklare. Jämförbara effekter av de två läkemedlen erhölls i experiment på rökning och cytisin är mycket mer kvantitativt än kvalitativt. Jämförbara effekter av de två läkemedlen erhölls i experiment på råttor och katter eller på marsvin ileum och råttmembran, varvid doserna av cytisin var 1/4 till 2/3 från rökdosen. System, cytisin har ett svagare nervsystem, cytisin har ett svagare inflytande i jämförelse nervsystemet.

Läs mer

Hur man använder Tabex Kliniska studier av Tabex Om Laburnum Tree

Vänta inte längre

Du skulle inte vara på den här webbplatsen om du inte ville leva ett rökfritt liv.

Beställ din Tabex idag!